Rada Gmina wprowadziła zmiany w regulaminie odbioru odpadów w naszej gminie. Dotyczą one bezpłatnego przyjmowania gruzu do gminnego PSZOK.

Radni, na wniosek Wójta, zdecydowali o ograniczeniu bezpłatnego przyjmowania każdej ilości odpadów budowlanych czy rozbiórkowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2022 roku z jednej zamieszkałej nieruchomości, a w przypadku domów wielorodzinnych – z jednego lokalu, będzie można bezpłatnie oddać w ciągu roku kalendarzowego maksymalnie 3 tony odpadów budowlanych lub rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Jak się okazuje, do gminnego PSZOK zaczęły w ostatnim czasie trafiać spore ilości właśnie takich odpadów. Zaczęło to budzić wątpliwości co do ich pochodzenia. Warto przypomnieć, że gmina, zawierając umowę na odbiór odpadów, płaci stawkę od 1 tony. Tymczasem gruz jest odpadem bardzo ciężkim. Dlatego przy znaczącym zwiększeniu wagi odpadów dostarczanych do PSZOK, ogólne opłaty dla gminy i wszystkich mieszkańców szybko rosną.

Przyjęty przez Radę Gminy nowy regulamin przyczyni się do ograniczenia rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w Gminie Rudna.