Gmina Rudna uruchamia mobilny punkt Narodowego Spisu Powszechnego. Mieszkańcy będą mogli wygodnie wziąć udział w spisie w sołectwach. Uruchamia także nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych. 

Narodowy Spis Powszechny kończy się 30 września. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz dzwoni z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

– Część naszych mieszkańców, zwłaszcza osoby starsze zdecydowanie wybierają bezpośredni sposób spisania się. Dlatego zdecydowaliśmy o uruchomieniu specjalnego gminnego punktu mobilnego, gdzie będzie można wygodnie i szybko wziąć udział w obowiązkowym spisaniu się – wyjaśnia Marzena Rzeszowska, kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Gminy Rudna.

Mobilne punkty spisowe zaczną już wkrótce działać podczas gminnych imprez oraz zebrań sołeckich. Pracownicy Urzędu Gminy Rudna jako przedstawiciele Gminnego Biura Spisowego, będą na miejscu w sołectwach wypełniać arkusze pytań Narodowego Spisu Powszechnego. Każda osoba, która zgłosi się do punktu, będzie mogła od ręki zrealizować obowiązek spisania się.

Nabór na rachmistrzów spisowych.

Równocześnie Adrian Wołkowski – Gminny Komisarz Spisowy w Rudnej ogłasza dzisiaj otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych. Będą oni wykonywać czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na Narodowego Spisu Powszechnego.

Rachmistrzem może zostać osoba, która:

  • ma ukończone 18 lat,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty są przyjmowane w Urzędzie Gminy Rudna od 5 sierpnia do 10 sierpnia do godziny 14.00.

Przypomnijmy, że pierwszy ogólnonarodowy spis na ziemiach polskich został przeprowadzony na podstawie Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. „Lustracya dymów i podanie ludności”, natomiast ostatni w 2011 roku. Przypomnijmy, że brak udziału w spisie zagrożony jest karą do 5 tys. złotych.