W programie „Czyste Powietrze+” można otrzymać dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha), jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. W Gminie Rudna odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Od połowy lipca tego roku beneficjenci mogą pozyskać nawet 50% przyznanej wartości dotacji w formie tzw. prefinansowania. Program prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze +”.

– 120 – metrowy dom ogrzewamy piecem na węgiel i drewno. Teraz to bardzo drogi opał, dlatego chcę założyć pompę ciepła. Jak są pieniądze, to trzeba korzystać – przyznał pan Tadeusz Traskowski z Ciechłowic, który wziął udział w spotkaniu informacyjnym.

Prefinansowanie należy się wnioskodawcom, którzy kwalifikują się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, tj.:

  • osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych, którym przysługuje podwyższony poziom dofinansowania (do 37 tys. zł)
  • osobom z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych, którym przysługuje najwyższy poziom dofinansowania (do 59 tys. zł).

Warunkiem wypłaty prefinansowanych kosztów jest przesłanie wraz z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków Dofinansowania znajdującym się na stronie WFOŚ TUTAJ, lub po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu dokumentów przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica. Wypełnione dokumenty można również przekazać do punktu informacyjno-konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Rudna.

Po finalizacji przedsięwzięcia beneficjent powinien:

  • złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę,
  • dostarczyć protokół odbioru dokumentujący wykonanie całości prac,
  • uregulować pozostałą płatność.

Wypłata dotacji powinna nastąpić w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Przedstawiciel WFOŚ podczas spotkania poinformował, że przygotowywane są zmiany w programie Czyste Powietrze+. Przewiduje się podwyższenie kwot dotacji z uwzględnieniem poziomu dochodu.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze +”  TUTAJ lub w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Rudna, który mieści się na II piętrze w pokoju nr 207, tel. 76 74 92 133.