Gmina Rudna podpisała umowę na uzupełnienie i montaż znaków drogowych i urządzeń wpływających na bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace prowadzone będą sukcesywnie do listopada br.

Po zimie część znaków drogowych poziomych i pionowych wymaga odnowienia. Przejścia dla pieszych są mniej widoczne, a znaki drogowe zniszczone. Wójt gminy Rudna mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców podpisał umowę z firmą, która zajmie się uzupełnieniem znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych.

– Zgodnie z umową firma zajmie się uzupełnianiem i montowaniem znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym luster i progów zwalniających oraz wymieni zniszczone znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Montowane i uzupełniane znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – mówi Bogdan Humecki kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych UG Rudna.

Umowa na zadanie pn: „Uzupełnienie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Rudna” podpisane zostało z firmą Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Koszt tego zadania 47.391,90 zł brutto. Firma zadania wynikające z umowy realizowała będzie sukcesywnie do końca listopada br.