Do 23 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 swoje aplikacje mogą składać osoby, które chcą wziąć udział w uzupełniającym naborze na rachmistrza spisowego. Zatrudnieni pracownicy wspomogą działania w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

O możliwości pracy jako rachmistrz spisowy na terenie naszej gminy informowaliśmy już w poprzednim artykule „Zostań rachmistrzem spisowym w NSP 2021”. Obecnie trwa nabór uzupełniający.

Kto może zostać rachmistrzem spisowym?

Aby zostać rachmistrzem spisowym należy:

 • mieć ukończone 18 lat
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Obowiązki rachmistrza spisowego

Do głównych zadań rachmistrza będzie należało:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone

Szczegółowe ogłoszenie Gminnego Komisarza Spisowego w Rudnej, dotyczące uzupełniającego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych, dostępne jest TUTAJ (link do materiału PDF).

Jak aplikować w naborze uzupełniającym?

W pierwszej kolejności trzeba wypełnić druk zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ), w którym należy podać swoje dane osobowe oraz złożyć stosowne oświadczenia. Dokumenty będą przyjmowane do 23 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

 • osobiście – w siedzibie urzędu gminy (Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna)
 • za pomocą poczty elektronicznej – na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@rudna.pl
 • za pomocą platformy ePUAP
 • drogą pocztową lub kurierem – wysyłając zgłoszenie na adres Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

W przypadku pytań, więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym z siedzibą w Urzędzie Gminy Rudna – nr tel. 76 74 92 100, 76 74 92 105, e-mail: sekretariat@rudna.pl.