Portal Przetargów Rolnych zaprasza do składania wniosków w programie “Grunt to mieć grunt”, który skierowany jest do wszystkich sołtysów z terenu całej Polski.

Cele projektu to dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw rolnych oraz zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchni.

Cały budżet projektu to 9 mln złotych. Zgłoszenie do programu należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki na stronie internetowej Portalu Przetargów Rolnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą od sołtysów, przy czym dla jednego sołectwa można
złożyć w naborze do programu GRUNT TO MIEĆ GRUNT tylko jedno zgłoszenie.
Dofinansowanie przyznaje się każdemu zakwalifikowanemu do konkursu sołectwu bez stosowania kryteriów punktacji.

Termin składania wniosków mija  15 marca 2021 roku.