Rozpoczął się nabór do gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2023. Wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Aby skorzystać z programu należy złożyć wniosek do siedziby Urzędu Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Wniosek/deklaracja (wyroby azbestowe) dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce wzory dokumentów/ pozostałe. TUTAJ

W przypadku uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w tym roku.

Więcej informacji: Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Rudna, nr telefonu 76 74 92 132/131, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.