Do 15 lutego 2023 roku można składać wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku. Wyróżnienia są przyznawane sportowcom oraz szkoleniowcom.

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Rudna, która jest członkiem klubu sportowego działającego na terenie Gminy Rudna lub członkiem klubu sportowego spoza Gminy Rudna, ale mieszka w naszej gminie.

Nagrody mogą być przyznane również trenerom prowadzącym szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznaje się za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.

Za jakie osiągnięcia można otrzymać nagrodę za wyniki w 2022 roku

Miejsca od I do X zdobyte podczas:

  • Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy
  • Igrzysk Paraolimpijskich
  • Pucharu Świata lub Pucharu Europy
  • Mistrzostw Polski
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski
  • Mistrzostw Unii Europejskiej

Miejsca od I do III zdobyte podczas:

  • mistrzostw międzywojewódzkich
  • ogólnopolskich turniejów
  • międzywojewódzkich turniejów

Wzór wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudna TUTAJ

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez trenera lub władze klubu dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata.