W 2022 roku będziemy dużo budować i modernizować. Na inwestycje przeznaczyliśmy 32 mln złotych przy 78 mln dochodów. Cześć środków pozyskamy z zewnątrz.

Władze gminy zapowiadają kontynuację rozpoczętych inwestycji. – Będziemy budować świetlicę w Juszowicach, zajmiemy się świetlicami w Naroczycach i Ciechłowicach. W planach mamy budowę boiska i wiaty w Toszowicach, budowę wiat rekreacyjnych w Wądrożu, Radomiłowie i Chełmie. Zajmiemy się również kompleksową przebudową OSiR w Chobieni. Budujemy solidną sportową bazę, z której będą korzystać całe rodziny. Widzimy, jak wiele osób ćwiczy i wspólnie spędza wolny czas na nowo oddanej siłowni zewnętrznej przy OSiR w Chobieni. To mnie mobilizuje, by takich miejsc w naszej gminie było coraz więcej – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Na 2022 rok są zaplanowane modernizacje dróg, remiz strażackich, a przede wszystkim termomodernizacja szkół w Rudnej i Chobieni. Na to ostatnie zadanie gmina zdobyła niemal 12 mln 600 tysięcy złotych dofinansowania.

– Trzymam się zasady, że najpierw szukamy pieniędzy na zewnątrz, a dopiero na końcu w budżecie gminy. Powinniśmy korzystać z zewnętrznych środków finansowych, aby przygotować się na niepewne czasy. Dlatego właśnie teraz remontujemy i budujemy z pomocą pieniędzy rządowych czy Województwa Dolnośląskiego – dodaje.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lada chwila odda do użytku wodociąg Brodowice-Orsk. W najbliższych planach jest połączenie wodociągowe Nieszczyc z Chobienią, Górzyna z Naroczycami oraz budowa zastępczych studni głębinowych na ujęciach Rynarcice, Mleczno i Gwizdanów. Wystartuje też budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni.

Kolejną sprawą jest wniosek do Funduszu Rozwoju Dróg na odcinek powiatowy drogi z Olszan do Naroczyc z chodnikiem w Naroczycach Kolonii. – Jak tylko pojawią się środki, to startujemy z robotami. Mam zapewnienie Pana starosty, że będziemy również wspólnie składać wniosek do Polskiego Ładu na przebudowę 5- kilometrowego odcinka drogi powiatowej Stara Rudna – Wądroże – informuje Adrian Wołkowski.

Przed nami niezbędny remont powiatowego odcinka z Juszowic do Rynarcic. Następny w kolejce jest odcinek od Kliszowa Kolonii do Dziesławia.

Więcej o planach na 2022 rok w wywiadzie z Adrianem Wołkowskim, Wójtem Gminy Rudna w styczniowym Numerze Nowin Gminnych – ZOBACZ