Uczciliśmy Narodowe Święto Trzeciego Maja. W hołdzie walczącym o wolność Polski.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie ustawę rządową zwaną popularnie Konstytucją 3 maja. Ten wyjątkowy dokument był wyrazem troski naszych rodaków o przyszłość Polski. Ustanawiał prawa i obowiązki wszystkich stanów, znosił niechlubne liberum veto i po raz pierwszy pochylał się nad losem chłopstwa. Dokonania Sejmu Czteroletniego nie uchroniły naszego kraju przed rozbiorami, ale stały się fundamentem wieloletniej walki o wolną Polskę.

Gminne obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja odbyły się w Chobieni, gdzie pod pomnikiem Ofiar Wojen złożono uroczyście kwiaty.

– Jak powiedział św. Jan Paweł II, wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. Dlatego dziękuję, że jesteśmy tutaj razem. Pokazujemy, jak ważna jest dla nas Polska i nasza mała ojczyzna, gmina Rudna – podkreślił Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna, który razem z mieszkańcami Gwizdanowa złożył również kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pierwszych osadników.

W gminnych uroczystościach wzięli udział mieszkańcy, radni, sołtysi, ks. Leszek Kowalski, strażacy z gminnych OSP oraz dyrektorzy placówek oświatowych i gminnych jednostek budżetowych.