226 sztuk drzew posadzono na terenach zielonych w Gminie Rudna, między innymi przy świetlicach oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Konsekwentnie co roku, w Gminie Rudna sadzone są drzewa, wpływając na dobrostan owadów, walory krajobrazowe oraz zwiększając zielone płuca gminy. W przyszłości, kwiaty i nasiona roślin będą pokarmem dla pszczół i ptaków.

Nowe drzewa pojawiły się obecnie w miejscowościach: Gwizdanów, Wysokie, Gawrony, Gawronki, Kębłów, Studzionki, Orsk, Chełm, Brodowice, Nieszczyce, Radoszyce, Chobienia, Miłogoszcz, Olszany, Radomiłów, Wądroże, Stara Rudna, Toszowice, Koźlice oraz Osiedle Rudna.

Najwięcej (86 sztuk) posadzono głogu dwuszyjkowego. Wśród pozostałych odmian znalazły się klony pospolite, głogi jednoszyjkowe, jarząby pospolite, świerki srebrne i pospolite, sosny, klony jesionolistne oraz surmie bignoniowe.

Gmina Rudna finansuje również nasadzenia roślin miododajnych tworząc tak zwane pastwiska dla dzikich pszczół, jako zadanie publiczne z zakresu ekologii i dziedzictwa ekologicznego. Latem na gminnych terenach posadzono ponad 200 krzewów i drzew przyciągających owady.