Promesę na 2 469 600 złotych otrzymała Gmina Rudna w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w tereny rekreacyjne w Rudnej oraz wodociąg rozdzielczy w Naroczycach.

W Rudnej planowane są nowe tereny rekreacyjne z nowoczesnym placem zabaw z elementami wspinaczkowymi (dla różnych grup wiekowych, w tym małych dzieci), torem do rolek, siłownią zewnętrzną, tężnią solankową oraz nowym miasteczkiem ruchu drogowego. Teren ma być ogrodzony i oświetlony, z chodnikami, miejscami parkingowymi i ławkami.

– Otrzymana dzisiaj promesa to znaczący krok w realizacji tego projektu. Zależy mi, aby na gminnych terenach w Rudnej powstało atrakcyjne miejsce do wypoczynku, uprawiania sportu i fajnego spędzania wolnego czasu. Miejsce integrujące wszystkie pokolenia, którego centralnym punktem będzie tężnia solankowa. Jestem zadowolony, że nasze starania o pozyskiwanie dotacji na inwestycje w naszej gminie przynoszą efekty – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

W Naroczycach natomiast planowana jest budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z hydrantami, która zapewni ciągłość dostaw wody w sołectwie. Na tę inwestycję jest przygotowana dokumentacja projektowa.

– Polski rząd wspiera gminy wiejskie i wyrównuje ich szanse rozwojowe. W skali całego kraju, w trzeciej już edycji programu Polski Ład, przeznaczono na inwestycje w około 1 300 gmin ponad 4 mld złotych – poinformował Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, przekazując promesę dla naszej gminy.

Na tereny rekreacyjne w Rudnej otrzymaliśmy promesę w wysokości 1 666 000 złotych, a na Naroczyce 803 600 złotych. Dofinansowanie do tych inwestycji wynosi 98 %, co oznacza, że gmina poniesie tylko 2% kosztów prac.