Pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rudna otrzymało promesy w ramach w programu Mały Strażak,  finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pieniądze są przeznaczone na zakupy ubrań specjalnych oraz drobnego sprzętu wykorzystywanego w akcjach gaśniczych.

– Rolą państwa jest zapewnienie strażakom bezpieczeństwa oraz niezbędnego sprzętu do codziennych akcji. Jednostki OSP są zabezpieczone w samochody oraz sprzęt. Ten program przeznaczony jest na dodatkowe zakupy takie jak motopompy, węże czy mundury bojowe. Dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska, że od lat wspiera OSP – powiedziała Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu podczas uroczystości wręczania promes.

OSP Chobienia pieniądze przeznaczy na ubrania bojowe, OSP Orsk kupi węże oraz ubrania, OSP Rudna również zakupi węże, ubrania specjalne oraz hełmy. Jednostki z Górzyna i Gwizdanowa dopiero planują zakupy.

– Dziękuję strażakom za codzienną służbę i gotowość niesienia pomocy. Zawsze cieszę się z udziału w uroczystościach, kiedy gminne jednostki wzbogacają się o nowy sprzęt – powiedział Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Na Dolnym Śląsku 548 jednostek otrzymało od Narodowego i WFOŚiGW łącznie 7 milionów złotych. Maksymalna kwota dotacji, o jaką mogły ubiegać się jednostki wyniosła 20 tysięcy złotych.