W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej uruchomiony został Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z pomocy prawnika.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej uruchomiony został w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Porady prawne udzielane są w pokoju nr 11. Telefon do prawnika – 76 847 90 22.

Na czym polega pomoc: nieodpłatna pomoc prawna – konsultacja prawnicza, pomoc w przygotowaniu pism, doradztwo w zakresie przysługujących praw i obowiązków oraz rozwiązania problemu, wsparcie mediatora w rozwiązywaniu konfliktów bez pójścia do sądu, przy czym z nieodpłatnej mediacji są wyłączone mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudnej został uruchomiony na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Lubińskim. Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawnej udziela adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.