Asfaltowa nawierzchnia została wylana na odcinku od Naroczyc do Naroczyc Kolonia. Ekipy pracują teraz na fragmencie drogi od strony Górzyna.

Od Górzyna nowy asfalt jest już na jednej nitce drogi. Druga część nową nawierzchnię zyska w ciągu najbliższych dni – informują drogowcy, którzy realizują inwestycję.

Remont drogi nr 1211D finansowany jest z budżetu Gminy Rudna oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie  jest realizowane na odcinkach Naroczyce – Górzyn – Olszany o łącznej długości ok. 3,8 km. Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna zawnioskował do zarządcy drogi ( Zarząd Powiatu) o wykonanie następnego etapu – remont nawierzchni drogi oraz budowę chodnika w Naroczycach Kolonia.

Kolejne remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna będą dotyczyć odcinków: Juszowice – Rynarcice (3 km), od zjazdu na os. Leśna w Rudnej do Starej Rudnej i od Starej Rudnej do Wądroża (5 km) oraz Miłogoszcz – Radomiłów (2 km). Wartość zadania szacowana jest na 15 400 000,00 złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 14 mln 250 tys. złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 1 mln 150 tysięcy złotych z budżetu Gminy Rudna.