Otwarcie nowej remizy, która od teraz jest już stałą siedzibą drużyny ratowniczej OSP Górzyn, odbyło się 18 maja 2024 r. Na zaproszenie gospodarzy miejsca – strażaków OSP Górzyn, odpowiedzieli mieszkańcy, lokalne władze, przedstawiciele duchowieństwa oraz licznie zgromadzeni reprezentanci strażackiej braci, w tym także Druhowie z pozostałych gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki zaangażowaniu Centrum Kultury w Rudnej wydarzenie zyskało uroczystą oprawę.

Wybudowanie nowej remizy zostało zlecone przez poprzednie władze w odpowiedzi na wniosek strażaków, a całościowa wartość tego zadania wyniosła 1 971 331,23 zł. W tej kwocie oprócz postawienia budynku znajduje się wyposażenie remizy, m.in. krzesła, stoły, wiata, regały szafki,oświetlenie, grill oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

Wykonawcą inwestycji była firma “AS-BUD” Stembalski z Chełmka Wołowskiego.

Po blisko 11 miesiącach od dnia zawarcia umowy, przyszedł upragniony moment otwarcia.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Sołtys Górzyna Aldona Ślęk, Prezes OSP Górzyn Marek Wysocki oraz Wójt Gminy Rudna Zbigniew Grabowski.

Cała trójka nie kryła swojego ogromnego zadowolenia z tej inwestycji.

Poprzednia remiza, z której do tej pory korzystali strażacy, została wybudowana w czynie społecznym krótko po tym jak powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie. Początki jednostki sięgają 1946 roku. Budynek był więc mocno zniszczony po wielu latach intensywnego użytkowania.
Poza tym był zbyt mały w stosunku do aktualnych potrzeb jednostki. Nie miał żadnego zaplecza i nie zmieściłby się w nim również duży strażacki wóz bojowy, który strażacy z OSP Górzyn mają nadzieję pozyskać już w najbliższej przyszłości.

Strażacy OSP Górzyn chcą się dalej rozwijać. Na chwilę obecną według danych Urzędu Gminy OSP Górzyn liczy 13 strażaków.
Potencjał jest jednak znacznie większy. Obecny Wójt Gminy Rudna, Zbigniew Grabowski, dziękując poprzednikom za podjęcie decyzji o wykonaniu tejże inwestycji, zapewnił jednocześnie strażaków o dalszym wspieraniu ich w działaniach na rzecz rozwoju jednostek.