Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chobieni powstała siłownia zewnętrzna.

Ekipy budowlane zakończyły budowę siłowni w Chobieni. Wyrównano teren, położono kostkę oraz zamontowano urządzenia do ćwiczeń.

Na opracowanie dokumentacji, wykonawstwo oraz nadzór inwestorski przeznaczone zostały łącznie ponad 104 000 zł, a 50 000 zł z tej kwoty udało się pozyskać na zakup urządzeń z Fundacji KGHM Polska Miedź SA.

Przypomnijmy, że nowa siłownia powstanie również w Toszowicach, gdzie obecnie trwają prace projektowe przy tej inwestycji. Natomiast gotowa jest dokumentacja na wykonanie siłowni zewnętrznej w Rynarcicach. Dla obu tych obiektów Fundacja KGHM również przekazała środki na zakup urządzeń.