Jednostka OSP w Rudnej znalazła się na liście jednostek, które otrzymają dofinansowanie do zakupu nowego auta.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na swojej stronie opublikowało wykaz jednostek, które otrzymają dofinansowanie do zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. OSP w Rudnej znalazła się na tej liście. Warto zaznaczyć, że to jedyna OSP w powiecie lubińskim, która otrzyma rządowe wsparcie. Ochotnicy za pozyskaną dotację oraz środki z innych źródeł między innymi sprzedaży starego auta i ubezpieczenia zakupią nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
– Strażacy potrzebują sprzętu, aby chronić mieszkańców – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna. – OSP, to pierwsza linia obrony. Zanim dotrą do nas jednostki PSP z Lubina czy Góry na miejscu np. pożaru są już nasi ochotnicy z gminnych jednostek.
Do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów – 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.