Gmina Rudna wyłoniła firmę, która dokona uzupełnienia i montażu znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na gminnych drogach.

Zakres zadania obejmie wymianę i montaż luster, progów zwalniających, zniszczonych znaków drogowych i oraz barier stalowych. Dokonany zostanie również przegląd oznakowania na drogach gminnych. Zadania będą zlecane każdorazowo po zaistnieniu potrzeby wykonania ww. prac. Umowa z wykonawcą będzie obowiązywała do dnia 30 listopada 2021 r.