Ekipy budowlane kończą prace przy nowych chodnikach w Radoszycach. Na przygotowane podłoże wylewane są asfaltowe dywaniki.  

W miejscowości, na zgłaszane podczas zebrania sołeckiego wnioski mieszkańców, powstają dwa nowe chodniki: jeden o długości 410 m, a drugi o długości 700 m.

Zakres prowadzonych dotychczas prac objął rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, rozbiórkę istniejącej podbudowy kamienno-piaskowej, remont skarp obłożonych płytami ażurowymi, ułożenie obrzeży betonowych i krawężników betonowych oraz wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego. Obecnie wylewana jest nawierzchnia bitumiczna. Na zakończenie ekipy budowlane wykonają pobocza ziemne

Prace powinny skończyć się do końca marca. Na tę inwestycję Gmina Rudna przeznaczyła ponad 532 000,00 zł.