Lada chwila powinny rozpocząć się prace przy budowie chodników w Studzionkach oraz w Rudnej przy ul. Polnej od strony ul. Witosa. Gmina ogłosiła przetargi na wykonanie robót.

W Studzionkach 400 metrów chodnika z betonowej kostki ma powstać nieopodal przebudowywanej cerkwi. Ponadto wykonawca przebuduje zjazdy na całej długości nowego chodnika.

W Rudnej ma zostać wybudowany chodnik łączący ulicę Polna z ulicą Witosa. Zakres robót obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi gminnej, budowę systemu odwodnienia, przebudowę rowu przydrożnego, poszerzenia istniejącej jezdni oraz budowę kanału technologicznego.

Prace w Studzionkach i Rudnej, po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów, planowane są na 4 miesiące.