Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Rudna otrzymał trzy skanery biometryczne do skanowania odcisków palców. Pojawią się one w nowo wyrabianych dowodach osobistych.

Osoby, którym kończy się ważność dowodu osobistego otrzymają już nowe biometryczne dokumenty zawierające oprócz zdjęcia, również odcisk linii papilarnych. Do wyrobienia nowego dokumentu konieczna będzie wizyta w urzędzie gminy, by zeskanować odcisk palca oraz złożyć podpis.

– Wszystkie obecne dowody są oczywiście ważne. Wymiana dotyczy tylko tych dokumentów, którym kończy się ważność – podkreśla Małgorzata Regmunt, kierownik USC w Gminie Rudna.

Nowy wzór dowodu osobistego z liniami papilarnymi wynika z rozporządzenia Unii Europejskiej. Na państwa członkowskie nałożono obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych cechy biometrycznej, jaką jest odcisk palca.

Wszystkie dowody osobiste wydawane osobom powyżej 12. roku życia będą ważne 10 lat, ponieważ wszystkie takie osoby będą składały odciski palców. Młodsze osoby nie będą składały odcisków palców, ale ich dowody będą ważne 5 lat.