Rząd określił nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych, takich jak zasiłki stale, okresowe czy celowe. W gminie Rudna mamy dodatkowe programy na zakup leków czy bezpłatne posiłki.

Od 1 stycznia obowiązują wyższe ustawowe stawki kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł

W gminie Rudna mamy programy osłonowe uchwalone przez Radę Gminy, które uprawniają do świadczeń przy dochodach przekraczających ustawowe kryteria. Jednym z nich jest program osłonowy na pomoc przy zakupie leków. Mogą z niego korzystać:

  • osoby samotnie gospodarujące, których miesięczny dochód nie przekracza 1 940 zł
  • rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł

Zasiłki celowe na zakup żywności lub w formie produktów żywnościowych mogą otrzymać:

  • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1 164 zł
  • rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 900 zł

Bezpłatne posiłki dowożone do miejsca zamieszkania mogą otrzymać osoby starsze i niepełnosprawne:

  • samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1 164 zł
  • osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza 900 zł.

Z posiłków mogą korzystać osoby starsze i niepełnosprawne, których dochód przekracza wskazane kryteria,  jednak wiąże się to z częściową lub całkowitą odpłatnością.

Wzrost kryteriów wpływa również na podwyższenie dochodu uprawniającego do bezpłatnych posiłków w szkole i przedszkolu. Obecnie z bezpłatnych posiłków mogą korzystać dzieci z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 900 zł, do końca grudnia ta kwota wynosiła 792 zł.

Więcej informacji – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej:

  • pokój nr 2a,3, 5 i 6
  • 76 84 790 26; 76 847 90 27; 76 847 90 28; 76 847 90 32