Nowe miejsca postojowe powstaną na osiedlu mieszkaniowym w Rudnej przy ulicy Leśnej. Dzisiaj rozpoczynają się prace budowlane. Termin ich zakończenia planowany jest przed połową października.

Na osiedlu powstanie 10 nowych miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

– Parking będzie utwardzony i wyłożony eko kostką. Wykonawca ma 90 dni na zakończenie tej inwestycji – informuje Tomasz Cepiński z Referatu Inwestycji Gminy Rudna. Samorząd wyłożył z własnego budżetu na ten cel ponad 86 tysięcy złotych.

W najbliższym czasie zostaną wykonane przebudowy dróg lokalnych w Koźlicach, Rynarcicach i Gwizdanowie oraz remont drogi w Rudnej. W Radoszycach zostaną wyremontowane chodniki. Zabezpieczone są środki finansowe na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Radoszycach, na remont świetlicy w Naroczycach oraz budowę zewnętrznej siłowni w Chobieni.

– Nie zwalniamy tempa z inwestycjami w naszej gminie. Część prac ma charakter remontowy, bo wykonane wiele lat temu chodniki czy drogi wymagają napraw. Jednak większość inwestycji to nowe zadania. Jako gospodarzowi naszej gminy bardzo zależy mi na podnoszeniu jakości usług dla mieszkańców. Ale przede wszystkim na wspólnym budowaniu dobrego miejsca do życia dzisiaj i w przyszłości w Gminie Rudna – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Przypomnijmy, że na ten rok gmina zaplanowała wyłożyć na inwestycje z własnego budżetu prawie 15 milionów 878 tysięcy złotych.