Na prośby mieszkańców w Gminie Rudna montowane są nowe punkty świetlne. Inwestycje realizowane są na bieżąco, na podstawie wniosków zgłaszanych podczas zebrań sołeckich.

W ostatnim miesiącu nowe lampy pojawiły się w sołectwach Wysokie, Olszany, Chobienia i Brodowice.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 22 313 tysięcy złotych. W planach jest montaż kolejnych punktów.