Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po raz kolejny został doposażony. Tym razem gmina przeznaczyła środki na zakup dwóch fabrycznie nowych Fordów Tourneo Connect 2.0 EcoBlue.

Nowe samochody wyposażone są w dodatkowy rząd siedzeń, aby przewozić większą ilość pracowników. Będą one służyły do prac bieżących na stacjach uzdatniania wody oraz na oczyszczalni ścieków. Samochody wykorzystywane będą również do kontroli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Koszt zakupu to 300 000,00 zł brutto.