Posiedzenie rady gminy RudnaOd 1 stycznia 2021 r. w Gminie Rudna obowiązywać będą nowe wyższe stawki opłat za śmieci. To efekt wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w przyszłym roku. Samorząd nadal dopłacać będzie do systemu gospodarowania odpadami, dzięki czemu podwyżki będą mniej odczuwalne dla mieszkańców.

31 grudnia 2020 r. kończy się okres obowiązywania obecnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przeprowadzonym postępowaniu na świadczenie usług w tym zakresie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez GPK-SUEZ z Głogowa na kwotę prawie 2,7 mln zł.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty ponoszone przesz mieszkańców powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. By tak się stało stawka opłat za śmieci z gminie Rudna musiałby wynieść 40 zł od jednego mieszkańca.

Ta sama ustawa mówi jednak o tym, iż koszt opłaty za śmieci nie może przekraczać 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego mieszkańca, który w przypadku Gmina Rudna wynosi 36,38 zł.

– Musieliśmy znaleźć kompromis, który odciąży finansowo mieszkańców, ale jednocześnie udźwignie go budżet i będzie do przyjęcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dyskusja w tej sprawie na ostatniej sesji była burzliwa, ale w mojej ocenie przyjęte zostało optymalne rozwiązanie, które mimo podwyżek wciąż plasuje nas w regionie, wśród samorządów z najniższymi cenami za odpady – tłumaczy Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

Ostatecznie stawka podstawowa za odbiór odpadów w Gminie Rudna w 2021 r. wyniesie 29 zł za osobę i 26 zł w przypadku zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.

Stawka podwyższona dla właścicieli nieruchomości, na terenie których odpady nie będą segregowana ustalona została na poziomie 58 zł.

Dopłata gminy do systemu odbioru odpadów wyniesie w 2021 r. 797 tys. 961 zł.