1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Jedną z najważniejszych zmian jest nowe świadczenie dla strażaków ratowników OSP z najdłuższym stażem.

Od 2022 roku, dzięki ustawie o OSP, dodatkowe świadczenia ratownicze uzyskają ci strażacy ratownicy OSP, którzy brali udział w akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat (dotyczy mężczyzn) lub 20 lat (dotyczy kobiet). Specjalny dodatek będzie wypłacany przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA osobom, które ukończyły 65 rok życia (dotyczy mężczyzn) i 60 rok życia (dotyczy kobiet). Jego wysokość będzie wynosiła 200 złotych miesięcznie. Ważną informacją jest to, że prze naliczaniu okresu służby w OSP nie będzie brana pod uwagę jej ciągłość, a liczba lat w OSP. Z dodatku skorzystają również ratownicy górscy, tj. ochotnicy z GOPR i TOPR.

– Nowe rozwiązania przyjmujemy z zadowoleniem, zwłaszcza, że od lat strażacy o nie postulowali. Na nowych przepisach skorzystają emerytowani druhowie. W naszej gminie będzie to kilkanaście osób. Na razie czekamy na oficjalne pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zawierające szczegółowe przepisy wykonawcze do ustawy – wyjaśniają Mariusz Zieliński, prezes ZG OSP W Gminie Rudna oraz Sławomir Lechman, wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku OSP w Lubinie.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadza również legitymację strażaka ochotnika. Na jej podstawie będzie można korzystać m.in. z najróżniejszych zniżek. Nowy akt prawy reguluje ponadto sprawę odszkodowań dla strażaków ratowników OSP oraz ich rodzin w przypadku uszczerbku na zdrowiu, śmierci czy doznania szkody związanej z udziałem w akcji ratowniczej.

Od tego roku najbardziej zasłużeni druhowie OSP będą otrzymywali ponadto Krzyże św. Floriana od prezydenta RP. Z kolei od ministra spraw wewnętrznych będzie można otrzymać Odznakę Świętego Floriana “Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.