Nowe zasady programu Czyste Powietrze, obejmujące między innymi wyższe dofinansowanie oraz wyższe progi dochodowe dla osób ubiegających się o dotację, będzie można poznać podczas spotkania informacyjnego w Gminie Rudna.

Termin spotkania: 9 lutego, godzina 12.00

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Rudna, pl. Zwycięstwa 15, sala konferencyjna

Tematy spotkania informacyjnego:

  • założenia Programu Czyste Powietrze
  • na co można otrzymać dofinansowanie
  • jak złożyć wniosek
  • jakie są zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzieli odpowiedzi na pytania mieszkańców oraz omówi również zasady dotacji w ramach programów Moje Ciepło oraz Mój Prąd.

Czyste Powietrze to kompleksowy program dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.