Zakup i montaż kotła węglowego w ramach programu „Czyste Powietrze”  jest możliwy tylko do końca 2021 r.

W związku z powyższym wnioskodawca składający wniosek po 1 lipca 2021 r. na dofinansowanie do kotła węglowego zobowiązany jest do zakończenia inwestycji najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Jednak ten warunek nie dotyczy beneficjentów, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie  przed terminem wprowadzania zmian (1 lipca 2021 r.) , te osoby mają 30 miesięcy na realizację inwestycji.

Wyższe progi dochodowe.

To dobra informacja dla osób, które kwalifikują się do ubiegania o dotację na podwyższonym poziomie.

Od 1 lipca 2021 r.:

– dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wynosi  2 189 zł czyli o 229 zł więcej niż dotychczas, natomiast

– dla gospodarstw wieloodsobowych próg dochodowy wynosi 1 564 zł czyli o 164 zł więcej niż dotychczas.

Zmiana polega na ujednoliceniu progów dochodowych programu „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” aby więcej osób mogło skorzystać z dofinansowania na poziomie podwyższonym.

Wyższa dotacja dla wnioskodawców montujących kocioł na pellet o podwyższonym standardzie.

Od 1 lipca 2021 r. możliwe jest ubieganie się  o dotację na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie.

Nawet do 9 000 zł więcej (jednak nie więcej niż 45 % poniesionych kosztów na poziomie podstawowym) i  do 12 000 zł więcej ( jednak nie więcej niż 60 % poniesionych kosztów na poziomie podwyższonym)

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ lub w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Rudna, który mieści się na II piętrze w pokoju nr 207, tel. 76 74 92 131.