Energooszczędne latarnie zamontowane zostały w miejscowościach Wysokie, Radoszyce i Wądroże. W sumie to 21 nowoczesnych punktów świetlnych.

Właściwe oświetlenie ma duży wpływ na bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych, zwiększa też poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – to jedno z ważniejszych zadań wśród zaplanowanych inwestycji

W Radoszycach zamontowano siedem słupów wraz z oprawami LED, osiem w Wądrożu i sześć w m. Wysokie.

Wartość inwestycji wyniosła  52 410,54 zł w Radoszycach, 55 203,14 zł w Wądrożu oraz 36 343,30 zł w m.Wysokie.