Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia samorządom pomocy finansowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Gmina Rudna otrzymała na ten cel 113 tys. 500 zł.

Pieniądze zarezerwowane w tegorocznym budżecie Województwa Dolnośląskiego trafią do gmin w formie dotacji celowych. W gminie Rudna środki przeznaczone zostaną na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chobieni od ul. Głogowskiej w kierunku Chałupek.

Powstanie droga o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem jej emulsją asfaltową. Inwestycja realizowana będzie na działkach 148/1 i 148/2 w obrębie Chobienia.