W Juszowicach oddano do użytku nowy odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To już druga inwestycja w tym sołectwie w ostatnim czasie.

W ramach inwestycji powstał 62 – metrowy odcinek wodociągu, który został włączony do istniejącej sieci. Wykonano również 135 – metrowy odcinek grawitacyjnej sieci sanitarnej. Wykonawca zamontował także nadziemny hydrant przeciwpożarowy i zasuwy oraz wybudował trzy studnie betonowe i jedną studnię tworzywową.

Wartość inwestycji wyniosła 78 690,00 zł.