Nie zabraknie wody w m. Koźlice i Rynarcice. Wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski podpisał umowę na budowę rurociągu magistralnego.

Za pięć miesięcy w m. Koźlice i Rynarcice rozwiązany zostanie problem z dostawą wody. Wykonawcą zadania będzie HYDRO-SYSTEM Hubert Sychowicz. – Nowe rurociągi przyczynią się do zabezpieczenia ciągłości dostaw wody i ograniczą spadek ciśnienia – mówi Tomasz Cepiński kierownik Referatu Inwestycji UG Rudna.

W ramach zadania „Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do m. Koźlice” zakłada się wykonanie odcinka sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej 160 mm, długości 418 metrów wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej. Wraz z tą inwestycją wykonany zostanie dodatkowy hydrant. Koszt tych robót to ponad 150 tys. zł. Kolejny odcinek rurociągu magistralnego powstanie w rejonie Rynarcic. Obejmuje w szczególności wykonanie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i długości ponad 550 metrów., oraz wpięcie sieci do już istniejącej sieci w Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody.

Koszt wykonania robót budowlanych to 137 980,86 zł.

– Jest to kolejna moja inwestycja na terenie gminy. Wpłynie ona na poprawę wydajności sieci i zmniejszy jej awaryjności – mówi Hubert Sychowicz firma HYDRO-SYSTEM.

HYDRO SYSTEM na terenie gminy Rudna wykonuje obecnie łącznik sieci wodociągowej między miejscowością Górzyn, a Naroczyce.-Kolonia. Jak przekonuje wykonawca zadania za 2-3 tygodnie temat zostanie zamknięty.

Na wykonanie tych dwóch ważnych dla mieszkańców gminy Rudna zadań: budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do m. Rynarcice i Koźlice, wykonawca ma 5 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.