Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej, Gwizdanowie, Chobieni, Górzynie i Orsku138 tys. 480 zł to kwota, za jaką gmina Rudna kupiła sprzęt i wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej, Gwizdanowie, Chobieni, Górzynie i Orsku. 70 proc. środków pochodzi z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 30 proc. z budżetu gminy Rudna.

Ubrania , hełmy, specjalistyczne obuwie i prądownice – to tylko część sprzętu przekazanego strażakom ochotnikom.

– Jakość wyposażenia, którym dysponują nasze jednostki bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dlatego deklaruję, że nadal zabiegać będziemy o środki zewnętrzne, by systematycznie doposażać strażaków ochotników. Wierzę, że przekazany sprzęt usprawni pracę druhów, ale także uczyni ją bezpieczniejszą – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Gmina Rudna pozyskała środki w ramach Program Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Zakupiony sprzęt:

OSP Chobienia – dotacja 27.470 zł

 • ubrania specjalne – 6 szt.,
 • buty specjalne strażackie skórzane – 9 par,
 • ubrania koszarowe – 10 szt.,
 • detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla – 1 szt.

OSP Górzyn – dotacja 28.130 zł

 • kurtyna wodna – 1 szt.,
 • hełm strażacki – 6 szt.,
 • ubrania specjalne – 3 szt.,
 • buty specjalne strażackie skórzane – 3 par,
 • buty specjalne strażackie gumowe – 6 par,
 • radiotelefon przenośny – 3 szt.,
 • prądownica wodna – 1 szt.

OSP Gwizdanów – dotacja 26.660 zł

 • prądownica wodna – 2 szt.
 • ubrania specjalne – 6 szt.,
 • hełm strażacki – 6 szt.

OSP Rudna – dotacja 28.263,00 zł

 • ubrania specjalne – 7 szt.,
 • hełm strażacki – 9 szt.

OSP Orsk – dotacja 27.957 zł

 • ubrania specjalne – 6 szt.,
 • buty specjalne strażackie skórzane – 9 par,
 • hełm strażacki – 6 szt.

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 138.480 zł.

97.024,90 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 41 455,10 zł z budżetu gminy Rudna.

Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej, Gwizdanowie, Chobieni, Górzynie i Orsku

Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej, Gwizdanowie, Chobieni, Górzynie i Orsku