Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudna otrzymali nowy sprzęt. Trafił on do jednostek z Chobieni, Górzyna, Rudnej i Gwizdanowa.

Jednostki otrzymały łącznie 19 latarek do hełmów, 19 przyciemnianych okularów i 16 adapterów do masek nahełmowych. Zakupiono także 2 maski wpinane do hełmu, 6 węży strażackich, 3 przełączniki do podłączeń węży, 3 prądownice oraz środki pianotwórcze, które ułatwiają gaszenie pożarów.

Kwota, którą gmina przeznaczyła na ten cel, to 14 043,07 złotych.

Przypominamy, że na terenie Gminy Rudna działa 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej. W pierwszym półroczu 2021 roku gmina przeznaczyła na ich utrzymanie prawie 94 500 złotych.