Trawa na płycie boiska obiektu sportowego w Rudnej utrzymana jest w należytym stanie, ale aby zadbać o nią jeszcze bardziej Centrum Kultury Gminy Rudna zakupiło traktor ogrodowy, który służy do wykonywania bieżących prac polegających na pielęgnacji płyty boiska trawiastego na obiekcie sportowym w Rudnej.

Zakup możliwy był dzięki środkom jakie gmina zabezpieczyła w swoim budżecie, kwota przekazana została do Centrum Kultury Gminy Rudna dotacją celową. Koszt realizacji zadania to 19 998,94 zł.