Urna wyborczaDecyzją Wojewody Dolnośląskiego  zmieniony został termin wyborów uzupełniających do rady Gminy Rudna. Mieszkańcy Kliszowa, Olszan i Radomiłowa mają wybrać swojego radnego dopiero 11 kwietnia 2021 r., a nie jak było to zaplanowane 24 stycznia 2021 r.

Wybory ogłoszone zostały w związku ze śmiercią radnego Tomasza Glazera. To już czwarty termin wyznaczany przez wojewodę. Kolejne przesunięcia spowodowane są sytuacją epidemiczną w kraju i opinią Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku nowym terminem głosowania zmianie ulegają terminy wykonania niektórych czynności, wynikających z kalendarza wyborczego:

– do 6 kwietnia 2021 do godz. 24.00 – zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców, podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji w warunkach domowych

– 9 kwietnia 2021 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej

– 10 kwietnia 2021 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

– 11 kwietnia 2021 r. – godz. 7.00 – 21.00 – przeprowadzenie głosowania

O mandat radnego gminy Rudna w okręgu nr 11 obejmującym miejscowości Kliszów, Olszany i Radomiłów ubiega się dwóch kandydatów: Sebastian Kuchar i Roman Pastuch.