Decyzją Wojewody Dolnośląskiego  zmieniony został termin wyborów uzupełniających do rady Gminy Rudna. Mieszkańcy Kliszowa, Olszan i Radomiłowa mają wybrać swojego radnego dopiero 9 Maja 2021 r.  Wybory ogłoszone zostały w związku ze śmiercią radnego Tomasza Glazera. To już piąty termin wyznaczany przez wojewodę. Kolejne przesunięcia spowodowane są sytuacją epidemiczną w kraju. 

W związku z tym zmianie ulegają terminy wykonania niektórych czynności, wynikających z kalendarza wyborczego: 

– do 4 maja 2021 r. do godz. 24.00 – zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców, podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji w warunkach domowych ,

– 7 maja 2021 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej,

– 8 maja 2021 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców,

– 9 maja 2021 r. – godz. 7.00 – 21.00 – przeprowadzenie głosowania.