W związku ze stanem epidemicznym oraz opinią GIS, Wojewoda Dolnośląski postanowił o zmianie terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna.

Zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 406 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 249 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna nowy termin głosowania został ustalony na dzień 24 stycznia 2021 r. (zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego).Zarzadzenie NR 406 wojewody dolnośląskiego