Chobienia i Naroczyce mają dodatkowe źródło zasilania w wodę. Nowy wodociąg łączący miejscowość Górzyn z Naroczycami daje gwarancję ciągłości dostaw wody.

Mieszkańcy Chobieni i Naroczyc nie muszą się już obawiać braku wody w swoich domach i mieszkaniach. Ciągłą dostawę gwarantuje nowa inwestycja, która została już oddana do użytkowania.

– Nowo wybudowany wodociąg łączący miejscowość Górzyn z Naroczycami ma na celu awaryjne zaopatrzenie w wodę miejscowości Chobienia i Naroczyce. Dzięki połączeniu sieci wodociągów mieszkańcy zyskują dodatkowe źródła zasilania w wodę co gwarantuje ciągłość dostaw – mówi Halina Zbroińska dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.

W ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce” wykonano sieć wodociągową PE 110 mm o długości 1 311,31 mb, zamontowano 5 hydrantów nadziemnych oraz 3 zawory napowietrzająco-odpowietrzające.

Gmina na realizację tego ważnego dla mieszkańców zadania otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, edycja trzecia – PGR. Kwota dotacji 243 040,00 zł. Łączna wartość wykonanych robót 343 574,30 zł.