Wójt gminy Rudna podpisał właśnie umowę na budową wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm. Inwestycja ma być gotowa w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln 220 tys. złotych.

Zakres robót obejmuje budowę  sieci wodociągowej z miejscowości Brodowice tj: wpięcie do czynnego wodociągu DN 160 w Brodowicach, przejście przez teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej  nr 323, ułożenie sieci wodociągowej wzdłuż  drogi powiatowej nr 1203 D oraz spięcie z istniejącym wodociągiem DN 90 w Chełmie. Łączna długość sieci to 1 699,8 m. Kolejny etap prac obejmować będzie budowę pompowni wody wraz z instalacjami technologicznymi w Orsku oraz modernizację pompowni wody w Chełmie.

Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “HYDROTERM” M. Dobroskok, M. Krzeszowski spółka jawna z Polkowic.