Do użytku oddano liczący 1700 metrów długości nowy wodociąg łączący Brodowice z Chełmem. Mieszkańcy będą teraz korzystać z wody z ujęć głębinowych zlokalizowanych w sołectwie Wysokie.

W ramach inwestycji wybudowano wodociąg i nową pompownię wody w Orsku oraz zmodernizowano istniejącą pompownię wody w Chełmie. Wartości inwestycji wyniosła 1 213 650,97 zł z czego 911 492,84  zł  gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowy wodociąg zabezpieczy dostawy wody dla mieszkańców Chełma i Orska oraz będzie pełnić funkcję zabezpieczenia przed pożarami.

– Ta inwestycja była potrzebna, bo jakość wody z huty była różna, ciśnienie wody z huty też było zmienne – przyznaje radny Jan Kozak, który razem z radnymi Michałem Nagrantem oraz Henrykiem Kowalskim wziął udział w odbiorze inwestycji w imieniu mieszkańców. – Jesteśmy zadowoleni. Teraz będziemy mieć dobrą wodę z Wysokiej – dodaje Henryk Kowalski.

Budowa wodociągu była związana z planami wyłączenia ujęcia wody na terenie Huty “Cedynia” w Orsku. Konieczne było podłączenie odbiorców wody do innego źródła. Studnia w miejscowości Wysokie ma bardzo duże zasoby wody o dobrej jakości.

– W najbliższych planach jest połączenie wodociągowe Nieszczyc z Chobienią, Górzyna z Naroczycami oraz budowa zastępczych studni głębinowych na ujęciach Rynarcice, Mleczno i Gwizdanów. Wystartuje też budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni – przypomina Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Obecnie w sołectwie Orsk trwają prace związane z odżelazieniem rurociągu podającego wcześniej wodę z huty. Podczas prowadzonej konserwacji w kranie może pojawiać się lekko zabarwiona woda. Mieszkańcy są na bieżąco informowani o terminach prowadzonych robót.