Nowym prezesem zarządu gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rudna został Mariusz Zieliński z OSP Orsk. Podziękował za 5 lat pracy ustępującemu Damianowi Sawickiemu.

Wiceprezesami wybrano Stanisława Czecha oraz Marka Gulewicza. Komendantem gminnym został Hubert Siwak.

ZG OSP

– Gratuluję nowemu zarządowi! Przed nami wiele kolejnych wspólnych działań. Zgodnie z obietnicą zakończyliśmy gruntowny remont remizy w Chobieni, teraz startujemy z inwestycją w Górzynie. Na razie trwają jeszcze prace przygotowawcze, lada chwila wystartują prace projektowe i w przyszłym roku ruszamy z robotami przy nowej remizie. Następna w kolejce jest remiza w Orsku, która będzie kompleksowo przebudowana. Z tego miejsca pragnę zaznaczyć, że gmina nadal będzie mocno wspierać strażaków i zaopatrywać OSP w najnowocześniejszy sprzęt. Strażacy chronią nas przed skutkami pożarów i wspierają podczas gminnych imprez, akcji charytatywnych czy edukacyjnych. Dlatego dziękuję Wam za służbę i poświęcenie, że zawsze jesteście dla mieszkańców i z mieszkańcami – powiedział Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna, podczas spotkania ze strażakami.

Podstawowym źródłem utrzymania OSP są środki przekazywane przez Gminę Rudna. Dodatkowe fundusze strażacy otrzymali w minionych latach z budżetu państwa, starostwa, fundacji KGHM, WFOŚ czy KG PSP.

Podziękowania dla władz gminy, radnych, jednostek budżetowych, centrum kultury i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie za pomoc i współpracę przez ostatnie 5 lat złożył ustępujący prezes ZG OSP Damian Sawicki.

Gratulacje nowemu zarządowi i podziękowania za dotychczasowe działania strażaków z Gminy Rudna złożyli również bryg. Eryk Górski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz Grzegorz Obara, wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu i prezes zarządu oddziału powiatowego OSP.

OSP

W naszej gminie działa pięć jednostek ochotniczych straży pożarnych: OSP Orsk, OSP Chobienia, OSP Górzyn, OSP Gwizdanów i OSP Rudna wyposażonych w siedem pojazdów specjalnych. Trzy jednostki – z Rudnej, Gwizdanowa i Chobieni – są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działają przy OSP Rudna i OSP Gwizdanów.

Jednostki OSP w naszej gminie są wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy: motopompy, pilarki, nożyce do cięcia pojazdów, agregaty prądotwórcze, drabiny, łódź, zestawy do ratownictwa drogowego i medycznego.

W ciągu ostatnich pięciu lat nasi strażacy brali udział w 737 zdarzeniach, między innymi w gaszeniu pożaru składowiska odpadów w Kłopotowie w gminie Lubin czy pożaru hal magazynowej i produkcyjnej w Lubinie. Od marca ubiegłego roku strażacy są włączeni w akcje związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Już dzisiaj nasi strażacy zapraszają do udziału w kolejnej akcji „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka” organizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem „Strażacy wspólnie przeciwko białaczce”.