Narodowy Spis Powszechny 2021 potrwa jeszcze tylko do 30 września 2021 roku. Osoby, które jeszcze nie spisały się, muszą zrobić to do końca miesiąca. Nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę, ponieważ za niespisanie się grozi kara grzywny! 

W Gminie Rudna spisać muszą się łącznie 7793 osoby. Z posiadanych informacji wynika, że do 6 września spisało się 5269 osób, co daje wynik na poziomie 67,61%. Pozostali mieszkańcy powinny wziąć udział w obowiązkowym Narodowym Spisie Powszechnym do 30 września tego roku. Jeśli mieszkaniec odmówi wzięcia udziału w spisie, może na niego zostać nałożona kara grzywny.

– Odmowa wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym skutkuje nałożeniem na obywatela grzywny w wysokości do 5000 zł. Osobom, które udzielą odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, grozi natomiast kara pozbawienia wolności do 2 lat – przypomina Marzena Rzeszowska, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego w Urzędzie Gminy Rudna.

Jak spisać się w Gminie Rudna?

Mieszkańcy Gminy Rudna mogą spisywać się:

  • samodzielnie wypełniając formularz spisowy on-line na stronie spis.gov.pl
  • telefonicznie, pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99
  • w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Rudna, w którym pomocą służą urzędnicy

Ponadto na terenie Gminy Rudna od początku sierpnia działają również mobilne punkty spisowe. Przedstawiciele Gminnego Biura Spisowego będą na wszystkich zebraniach sołeckich na terenie Gminy Rudna.

– Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy. Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. Warto pamiętać, że tożsamość rachmistrza zweryfikujemy bardzo łatwo poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl lub kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99. Każdy rachmistrz dysponuje oficjalnym identyfikatorem spisowym, wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, który zawiera imię, nazwisko, numer, godło i informację o przetwarzaniu danych osobowych – dodaje Marzena Rzeszowska.

W całej Polsce w spisie powinno wziąć udział łącznie 38 265 013 osób.