Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa. Według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na dzień 6 września 2021 r spisało się ponad 67% mieszkańców Gminy Rudna. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, muszą spisać się do końca września.

W Gminie Rudna spisać muszą się łącznie 7793 osoby. Z posiadanych informacji wynika, że do 6 września spisało się 5269 osób, co daje wynik na poziomie 67,61%. Pozostali mieszkańcy powinny wziąć udział w obowiązkowym Narodowym Spisie Powszechnym do 30 września tego roku. Jeśli mieszkaniec odmówi wzięcia udziału w spisie, może na niego zostać nałożona kara grzywny.

– Odmowa wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym skutkuje nałożeniem na obywatela grzywny w wysokości do 5000 zł. Osobom, które udzielą odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, grozi natomiast kara pozbawienia wolności do 2 lat – przypomina Marzena Rzeszowska, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego w Urzędzie Gminy Rudna.

Jak spisać się w Gminie Rudna?

Mieszkańcy Gminy Rudna mogą spisywać się:

  • samodzielnie wypełniając formularz spisowy on-line na stronie spis.gov.pl
  • telefonicznie, pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99
  • w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Rudna, w którym pomocą służą urzędnicy

Ponadto na terenie Gminy Rudna od początku sierpnia działają również mobilne punkty spisowe. Przedstawiciele Gminnego Biura Spisowego będą na wszystkich zebraniach sołeckich na terenie Gminy Rudna.

– Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy. Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. Warto pamiętać, że tożsamość rachmistrza zweryfikujemy bardzo łatwo poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl lub kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99. Każdy rachmistrz dysponuje oficjalnym identyfikatorem spisowym, wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, który zawiera imię, nazwisko, numer, godło i informację o przetwarzaniu danych osobowych – dodaje Marzena Rzeszowska.

W całej Polsce w spisie powinno wziąć udział łącznie 38 265 013 osób. Do 6 września 2021 roku spisały się 24 955 424 osoby, co daje wynik na poziomie 65,22%.