Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami trasa autobusu nr 113 przedłużona zostaje do Chobieni. Nowy rozkład jazdy obowiązywać będzie od 1 marca 2021 roku.

O wydłużenie linii w ramach Lubińskich Przewozów Pasażerskich wnioskował wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski. Autobusy będą kursowały z Lubina do Chobieni przez Koźlice, Mleczno, Juszowice, Rudną, Gwizdanów, Gawronki, Gawrony, Studzionki, Brodowice, Nieszczyce i Radoszyce (z powrotem z Chobieni przez Chałupki, Nieszczyce, Brodowice, Studzionki, Gawrony, Gawronki, Gwizdanów, Rudną, Juszowice, Mleczno, Koźlice) – dwa razy dziennie.

Godziny odjazdów zostaną umieszczone w zaktualizowanym rozkładzie jazdy.