Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy, realizowanie pasji i marzeń – to główny cel utworzenia w gminie Rudna stacjonarnego klubu Senior+. Rozpocznie działalność 1 stycznia 2024 roku. Zajęcia będą bezpłatne.

– Od dawna docierały do mnie sygnały, że taki klub jest w gminie bardzo potrzeby. Mamy bardzo aktywnych seniorów, którzy realizują się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy rudnowskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ale jest też grupa osób, o które musimy „zawalczyć”, zaktywizować je, by nie czuły się odizolowane. Temu właśnie m.in. ma służyć klub Senior+ – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Na utworzenie klubu gmina otrzymała dotację z rządowego programu „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023, Moduł I. To kwota 133 500 zł.

– Jak tylko pojawiła się taka możliwość, złożyliśmy wniosek o dotację i również tym razem nam się udało. Pozyskaliśmy fundusze na ten cel. Te pieniądze pozwolą na modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby klubu oraz umożliwią bezpłatne prowadzenie zajęć. Później koszty finansowania klubu przejmie gmina. Jesteśmy na to gotowi – dodaje wójt.

Szef rudnowskiego samorządu podkreśla, że najważniejsza w klubie będzie integracja osób aktywnych, z tymi których trzeba zaktywizować.

– Powierzyliśmy realizacje tego zadania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, bo to jego pracownicy najlepiej wiedzą do kogo trzeba wyciągnąć rękę, by zwiększyć ich uczestnictwo w życiu społecznym. Jestem głęboko przekonany, że namówimy ich od wspólnej zabawy i aktywności – tłumaczy wójt Adrian Wołkowski.

Klub Senior+ będzie się mieścić w budynku przy ul. Ścinawskiej 21 w Rudnej. Jego modernizacja dobiega właśnie końca. Klub ma być gotowy jeszcze w grudniu. Na ostatniej sesji radni, na wniosek wójta, podjęli uchwały dotyczące powołania Klubu Senior+ w gminie Rudna oraz bezpłatnego korzystania z jego oferty.