Z uwagi na wczorajszą awarię śmieciarki, odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej w:
Koźlicach, Juszowicach, Mlecznie, Toszowicach, Rynarcicach, Gwizdanowie oraz Bytkowie może zostać opóźniony.
Mieszkańcy ww. miejscowości proszeni są o pozostawienie pojemników przed posesją.
Za utrudnienia przepraszamy.