Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, dnia 17 i 18 marca na terenie gminy Rudna przeprowadzona zostanie zbiórka papieru. Przypominamy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregowaniu odpadów, podmiot odbierający odpady komunalne nie odbierze ich jako frakcji papier, o czym właściciel nieruchomości zostanie poinformowany.
Zgodnie z przepisami prawa, Gmina ma obowiązek wszcząć postępowanie w sprawie naliczenia opłaty w wysokości stawki opłaty podwyższonej.