Nieszczyce to kolejne sołectwo, gdzie pracownicy ZGKiM usuwają zarośla, które odrosły na poboczach gminnych dróg. Wcześniej oczyszczono pobocza w Koźlicach i Toszowicach.

– Nie zwalniamy tempa prac i zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami odkrzaczamy pobocza gminnych dróg – informuje Halina Zbroińska, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gminie Rudna. Władze gminy zdecydowały, że te zadania będzie wykonywać ZGKiM. Jest to bardziej efektywne i tańsze od wynajmu firm zewnętrznych.

– Jesteśmy na miejscu i po zgłoszeniu możemy szybko zaplanować oczyszczenie pobocza. Poza tym nasi pracownicy to mieszkańcy gminy i sami często zgłaszają co trzeba wykosić – dodaje Halina Zbroińska.

Z odkrzaczania ponad 1 200 metrów drogi wiodącej z Nieszczyc do dawnej leśniczówki cieszy się rodzina państwa Sromyk. Ich niepełnosprawny syn Michał jest zawożony do Lubina na warsztaty terapii zajęciowej Promyk i Słoneczko prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Lubinie.

– Syn ma dziecięce porażenie mózgowe, ale dzięki wieloletniej terapii, warsztatom i leczeniu poprawiła się jego sprawność ruchowa. Wiele lat temu sprowadzaliśmy leki aż z Japonii czy Szwajcarii. W Polsce były one dostępne wyłącznie za odpłatnością. Pamiętam, że aby kupić dawkę trzeba było sprzedać krowę. Ale syn chodzi. To najważniejsze – mówi Henryk Sromyk.

Do leśniczówki wiedzie utwardzona leśna droga. Musi być przejezdna, bo do gospodarstwa przyjeżdżają w ramach zajęć terapeutycznych osoby z niepełnosprawnościami.

– Za nami zebrania sołeckie w naszej gminie, podczas których mieszkańcy zgłaszali wiele wniosków, w tym prośby o systematyczne odkrzaczanie poboczy. Wszystkie wnioski w formie protokołu trafiły do referatów w urzędzie gminy. Będziemy na bieżąco informować sołtysów, na jakim etapie jest załatwianie konkretnych spraw. Nie pozostawię tematów nie załatwionych – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Przypomnijmy, że gmina wdraża długoterminowy plan remontów dróg. Pozyskiwane są zewnętrzne środki i sukcesywnie naprawiane są wieloletnie zaniedbania.